2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
T.C.  
MALİYE BAKANLIĞI  
Gelir İdaresi Başkanlığı  
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/81  
Konusu: 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.  

Tarihi : 23/03/2016  

Sayısı  : VUK-81 / 2016 -2

1. Giriş   Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2015 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:  
25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. 

Duyurulur.  

Adnan ERTÜRK  
Gelir İdaresi Başkanı  
Copyright 2017 - SMMM EVREN ELÇİ - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - SMMM EVREN ELÇİ - Tüm Hakları Saklıdır